První dvě se uskutečnily ve Stravovacím a společenském středisku pro důchodce na Nábřeží 1. máje.

Témata byla vysoce odborná: prevence ischemické choroby srdeční a kolorektálního karcinomu. Přednášející Helena Bubníková a Lenka Šedová je však podaly zajímavým způsobem, že jim velmi dobře rozuměli i laici.

„Mohli jsme se ptát a diskutovat. Ptali jsme se na způsoby léčby, na to, co je nového ve zdravotnictví a jaké zákony se připravují,“ pochvalovala si jedna z účastnic přednášky Blažena Holá.

Důchodci využili rovněž možnosti bezplatného měření glykemie, cholesterolu v krvi a krevního tlaku, které se uskutečnilo ve spolupráci se studenty českobudějovické fakulty.

„Považuji tuto sérii přednášek za velmi přínosnou. Je to šíření zdravotní osvěty mezi seniory přirozenou cestou a v prostředí jim známém. Je to jedna z cest, jak předejít případně následným těžkým zdravotním komplikacím,“ řekla místostarostka Hana Rambousová (VPM).