„Nahlásit poruchu může kdokoliv z obyvatelů domu. Pokud se stane, že nájemníci či vlastníci domu mají představu o tom, že někdo vždy zavolá, pak je nutno tu odpovědnost vzít na sebe. Pokud nejsem spokojen se službou, kterou čerpám, sám využiji všech možností, které mám,“ říká Zdeňka Řezáčová, ředitelka Domovní a bytové správy v Písku (DBS).

„Poruchu bych nahlásil hned kdybych věděl kam, a kde najdu telefonní číslo. Věděl jsem o jediném v kabině výtahu, ale jeho dveře byly zablokované,“ říká jeden z nájemníků domu.

„Jsem přesvědčena o tom, že na domovním řádě jsou nově přelepena čísla na call centrum městské policie, kam je možné poruchu nahlásit,“ upřesňuje Zdeňka Řezáčová.

Podle jejích slov žijí lidé stálev domnění, přičemž vycházejí ze své zkušenosti, že kdysi bývaly občanské výbory, které vše zařídily, a proto to musí i nadále fungovat.

„Je to o setrvačnosti. Lidé si myslí – on se toho někdo ujme. Tuto povinnost i možnost, když máte zabráněno čerpat tuto službu, máte vy sám a můžete si to opravdu zajistit. Je zbytečné, aby na Domovní bytovou správu či na call centrum volalo deset lidí. Stane se ale, že nezavolá vůbec nikdo, což byl tento případ, a na poruchu se přišlo spíše náhodou,“ dodává Řezáčová.

„Ještě bych chápala, že vydržíte jeden den, druhý den, ale obzvláště starší lidé, kteří mají potřebu se výtahem přepravovat, nezavolají,“ míní ředitelka DBS v Písku.

Když výtah nejede několik dní je to nejčastěji způsobeno tím, že lidé poruchu nahlásí pozdě anebo se jedná o větší technickou závadu.

„Máme určitě řemesla, která nejsou tak ideální, ale u výtahů funguje servis dobře,“ dodává Řezáčová.