Cihelna v Letech, kterou provozuje společnost Wienerberger, zakoupila cca 35 hektarů pozemků nedaleko Mirovic, u obce Nerestce. Tento pozemek skýtá bohatá ložiska tzv. korekční cihlářské suroviny, která se přidává do kvalitnější cihlářské hlíny. Firma provozující cihelnu v Letech usiluje o její přepravu přes město Mirovice.

„Lidem v Mirovicích těžba samotná nevadí, ale nechtějí, aby po nejfrekventovanější silnici I/19 projíždělo denně o šedesát čtyři dvaadvacetitunových náklaďáků více, než je tomu dnes,“ říká starosta města Zdeněk Bárta.

Podle jeho slov je už nyní dopravní situace na hlavním tahu mezi Táborem a Plzní neúnosná. Podle starosty projede po této silnici denně na 300 kamionů. Kdyby se přidaly další z cihelny, stoupla by zde doprava o více než 70 procent.

„Občané, kteří bydlí na Táborské ulici, kudy těžké kamiony projíždějí, jsou jednoznačně proti. Vadí nám už stávající zátěž, která vzrostla po zavedení mýtného. Kamiony si tudy zkracují cestu. Cítíme silné vibrace v domech a ani silnice neodpovídá současným požadavkům. Opravoval se zde vždy jen povrch, nikoliv podloží,“ říká Antonín Suchan, který bydlí v Táborské ulici.

Pomůže petice?

„Pokud snahy firmy Wienerberger o přepravu přes Mirovice budou pokračovat, budeme uvažovat i o petici proti tomuto tranzitu,“ dodává Suchan.
V těchto dnech dostalo město i občané oznámení o záměru přepravy přes Mirovice a mohou se k tomu vyjádřit jak zastupitelé, tak občané.

„Důležité pro rozhodnutí budou vyjádření krajského úřadu a jeho odborů dopravy, kultury (silnice prochází památkovou zónou), životního prostředí, stejně jako odborů životního prostředí Mirovic a Písku,“ upřesňuje Bárta. Podle slov starosty je ložisko vydatné, ročně by vydalo na 42 tisíc tun. Firma Wienerberger usiluje o těžbu na 32 let.

„Na trasu přepravy cihlářské suroviny z lokality u Nerestců byly i jiné varianty. Ta přes obec Nerestce byla sice zavržena, ale přes Krsice je stále ještě otevřená,“ doufá ve změnu starosta Zdeněk Bárta.

„O jiných variantách je předčasné mluvit. Počkáme na vyjádření krajského úřadu, který nyní projednává návrh na posouzení vlivu na životní prostředí, a podle toho se budeme dále zařizovat,“ říká Petr Cichý, výrobní ředitel pro Čechy firmy Wienerberger.