„V současné době jsou všechny prodejny článkových elektrobaterií povinny přijmout zpět baterie vybité, aniž by si vracející musel koupit v prodejně baterie nové. Máme zjištěno, že velké množství tohoto nebezpečného odpadu končí na skládce komunálního odpadu,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra. Jak dodal, označení nebezpečný je vzhledem k obsahu těžkých kovů a některých chemikálií plně na místě.

V březnu letošního roku podepsal Šatra smlouvu s ekologickou firmou Ecobate, která se sběrem baterií zabývá. Její součástí bylo také vyhlášení soutěže.

Firma Ecobat zajistila nádoby, město jejich distribuci. Soutěžit budou školy, konkrétně jednotlivé třídy. Díky několika firmám čekají na úspěšné sběrače odměny.

Třídě, která vyhraje, věnuje firma Kočí zájezd v hodnotě dvacet tisíc korun, třída na druhém místě pojede do Lanového centra v Praze díky firmě Stavinvest Group a ti, co skončí třetí, se mohou těšit na návštěvu Aquaparku v Příbrami. Tu uhradí Reality Grégr.

„Už jsem oběhl celou rodinu i všechny příbuzné a známé. Ve třídě jsme už s klukama i holkama mluvili o tom, že by byl třeba bezvadný ten aquapark. Když ale budeme první, budeme si moci vybrat. Jednotní nejsme, ale můžeme losovat,“ řekl Petr ze sedmé třídy ZŠ J. K. Tyla.

Školy pak zodpovídají za správné vážení a vyhodnocení. Pokud bude ze strany žáků zájem a najdou se další firmy, které tuto ekologickou akci podpoří, uvažuje Písek o pokračování soutěže i v dalších letech.