Písecké lesáky čeká v letošním roce zalesnit jedenapadesát hektarů holin. Zhruba polovinu mají úspěšně za sebou.

„Jesti nám něco zamíchalo s kartami, tak to byl loňský uragán Kyril, který způsobil polomy na vlhčích, hůře zalesnitelných místech. Letos sice v menší míře, ale přece jen mu pomohl uragán Emma, takže opravdu nevíme kam dřív skočit. Plochy vyklizené a připravené k nové výsadbě jsme někde museli čistit znovu,“ řekl ředitel společnosti Lesy města Písku Václav Zámečník.

Jak dodal, vzhledem k počasí si ale mohli lesáci udělat asi čtrnáctidenní náskok, takže jsou přesvědčeni, že zalesnění zvládnou.
Uvedl rovněž, že dalších deset hektarů čeká k zalesnění na podzim. To se ale sázejí jen listnáče. Jejich podíl v zalesňovaných porostech písečtí lesáci značně navýšili.

„Obě vichřice vyvracely a lámaly stromy hlavně ve smrkových porostech a je tedy logické, že na tato místa opakovaně přijde smrku co nejméně,“ uvedl dále Zámečník.

Výrazně větší, více než poloviční zastoupení, proto bude mít v nových porostech buk, dub, lípa, douglaska a jedle. Jedná se tedy jednak o dřeviny hlubokokořenné, které zvyšují odolnost porostů proti větru a rovněž meliorační, které zase mají vliv na tvorbu humusu a zlepšení kvality půdy.
I v tomto případě tedy dostala slovo mechanizace, se kterou Písečtí osázeli letos už šest hektarů připravených holin.

S její pomocí se letos vpravovaly do půdy jednoleté borovice s malými baly země. Po zkušenostech z minulých suchých jar se tato metoda stoprocentně osvědčila. Místo pracného kopání sadbových jamek pak také mnohde nastoupily dvoumužné motorové jamkovače.

Na co pak kladou písečtí lesáci velký důraz, je co největší množství sazenic vyprodukovaných z domácích zdrojů.

Semena tedy získávají z vlastních uznaných semenných porostů v Píseckých horách, rozšířili plochu svých vlastních školek a mají tedy jistotu, odkud sadba pochází. A hlavně mají stromky kdykoli k dispozici.

Jen v minimálním množství nakupují Lesy města Písku jednoletou borovici a také sazenice smrku.