První žádost je určena pro Stráž, Strážovice a Lučkovice, kde investice dosáhnou 12 milionů korun. Druhá je zaměřena na Radobytce, Bořice a Jarotice, kde se jedná o částku 8,5 milionů korun a poslední je pro samotné Mirotice za asi 4 milony korun.

„Na internetu bylo zveřejněno, žecelkem bylo podáno 119 žádostí s objemem financí, které čtyřikrát překračují plánovanou částku. Budeme doufat, že alespoň z části budou naše požadavky uspokojeny,“ uvedl starosta města Milan Brunclík.