Dostat se na střední školu dnes není problém. Obrovská nabídka studijních oborů a málo vycházejících dětí ze ZŠ vytváří tvrdé konkurenční prostředí, ve kterém to má patrně nejtěžší učňovské školství. Přitom stavební, strojírenské i další firmy stále hlasitěji volají po vyučených, a tedy kvalifikovaných zaměstnancích.

Propagace školy

„Do prezentace naší školy a všech oborů dáváme ročně minimálně sto tisíc korun. Vedle propagace školy na internetu jezdíme na třídní schůzky po Písecku a Strakonicku a rodiče s naší školou seznamujeme,“ říká Václav Hanus, ředitel SOU a SOŠ v Písku, kterou nyní navštěvuje více než tisícovka žáků.

Vedle toho škola vydává ročně na 2500 propagačních letáků, které dostanou všechny děti vycházející ze ZŠ z výše uvedených regionů.
Jednou z efektivních cest je spolupráce s podniky. „S firmou Kočí spolupracujeme na programu Kočí Junior, který je určen pro stavební obory. Od září do této firmy půjdou z tohoto programu naši první absolventi,“ tvrdí Hanus.

„Už při náboru na naši školu spolupracujeme se ZVVZ Milevsko, které našim studentům nabízí stipendium, pokud s podnikem podepíší pracovní smlouvu na tři roky po absolvování školy. Ze strojírenských oborů této možnosti využije devadesát procent žáků,“ říká Dagmar Švárová, ředitelka SOŠ a SOU Milevsko.

Tlak na maturity

„Trendem společnosti je: kdo nemá maturitu, není in. Dětem se bere možnost vyzrát, vyniknout a poznat život. Dítě se někam tlačí, z čehož mohou být závažné duševní problémy jako agrese nebo i sebevraždy,“ míní Dagmar Švárová. Žák, který nestačí nárokům střední školy, to pak podle Švárové řeší únikem z reality.

„Největším nepřítelem učňovského školství je velká nabídka středních škol. V Jihočeském kraji bude letos vycházet šest tisíc dvě stě žáků a přitom v nabídce středních škol je deset tisíc míst,“ říká její písecký protějšek Hanus.

Podle Hanuse je chyba, že nenastala optimalizace škol. „Chtějí ji dělat v roce 2010, ale to už bude po boji,“ říká a dodává: „Jsem zastáncem vícestupňového vzdělávání. Nejprve se vyučit, pak se mohu rozhodnout pro maturitu, případně vysokou školu.“

I učňovské školy se snaží získávat peníze z různých zdrojů. „Podali jsme žádosti o granty z Jihočeského kraje na vybavení školy a pořídili jsme nové vrtačky. A také na podporu spolupráce škol a podniků, z čehož vychází i naše spolupráce se ZVVZ Milevsko,“ dodává Švárová.