Jestli je pro práci dobrovolných hasičských sborů v našem okrese něco výrazně důležitého, tak je to nutně větší nábor mladé generace,“ řekl v sobotu v obci starosta Okresního výboru hasičů ČMS Jiří Novák. V místním společenském sálu se totiž konalo Okresní shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů Písecka.

Jak starosta dodal, v okrese je čtyřiadvacet mládežnických kolektivů zapojených do hry Plamen a ještě dalších osm, ale tohle číslo není zdaleka dostačující. Zvláště u venkovské mládeže by měly být podle starosty počty výrazně vyšší.

„Daří se nám udržovat dobrý stav v tom smyslu, že dobrovolní hasiči jsou připraveni účinně pomáhat, ale stále někde chybí odpovídající vybavení. I přes nejrůznější dotace pracují některé sbory s technikou ze sedmdesátých let,“ uvedl dále starosta Novák.

Shromáždění se zúčastnil rovněž ředitel píseckých profesionálních hasičů Luboš Broulim. „Spolupráce profesionálů a dobrovolných hasičů je v okrese dlouhodobě na velmi dobré úrovni. My potřebujeme je, oni zase nás. Pomoc dobrovolných sborů zejména při větších událostech, ať už se jedná o oheň, vichřice či velkou vodu, je nenahraditelná,“ řekl Luboš Broulim.

Jak dodal, profesionální směna má omezený počet lidí a dobrovolníci chybějící síly kvalitně nahradí.

„Když jsme třeba při poslední vichřici obdrželi několik desítek hlášení o popadaných stromech, bez dobrovolníků by nám odklízení trvalo mnohonásobně déle,“ dodal ředitel píseckého záchranného sboru Luboš Broulim.