Po vzoru z Bavorského lesa chce německá firma Die Erlebnis Akademie vybudovat v lese na Libíně u Prachatic zážitkový areál. „Jde o horolezeckou lanovou dráhu, a proto nás žádá o pronájem pozemků,“ vysvětlil přítomnost zástupce firmy Bernda Bayerköhlera na jednání zastupitelů prachatický starosta Jan Bauer.

Ten chtěl zastupitelům vysvětlit plány lanového parku, který chce firma vybudovat v lese zhruba sto padesát metrů jihovýchodně od chaty na vrcholu Libína.

Lana mezi stromy

Vzniknout by mělo přibližně šedesát stanic různého druhu obtížnosti ve výšce od tří do osmnácti metrů nad zemí. „Nad celým parkem jsou ocelová lana a člověk je kurty a karabinou k nim připoután. Jde o mosty, lanové atrakce a skluzavky. Při případném pádu člověk propadne maximálně o metr a půl,“ vysvětlil Bayerköhler.

Podobný park firma vybudovala před několika lety také v Lamu, Schönbergu nebo Wald〜mün〜chenu, které během čtyř měsíců navštívilo průměrně sedm a půl tisíce lidí bez vážného zranění.

Radní dali projektu zelenou, i tak ale chtěli kolegy zastupitele s projektem seznámit. Ti tedy pouze vzali projekt na vědomí, čímž vlastně s jeho budováním souhlasí. Město tak ukončí nájemní vztah s městskými lesy a prostor pronajme Die Erlebnis Akademii.

Přírodě neškodí

Areál by tak měl vzniknout na hektarovém pozemku. „Jde o dobu určitou, a to do roku 2013 s tím, že cenu za jejich pronájem teprve určíme a s budováním lanového parku nebudeme mít žádné další náklady,“ upřesnil Bauer s tím, že lokalitu město vybíralo a pečlivě zvažovalo i vliv na případné poškození lesa.

Nic podobného ale nehrozí. Parky v sousedním Německu jsou pro veřejnost přístupné od dubna do října o víkendech, svátcích a prázdninách. Krom toho skupina více než šesti lidí by mohla využít dráhu i mimo pravidelnou otevírací dobu.

Podle Bernda Bayer〜öhlera jako zázemí stačí dřevěný objekt pro potřebné horolezecké vybavení a jedoho až dva zaměstnance. „Další věcí do diskuse je také silnice od parkoviště k libínské rozhledně,“ podotkl ještě zastupitel Bohumil Ondřich. Ta je ale otázkou peněz. „I tak ale počítáme s tím, že silnici časem opravíme, ať s parkem nebo bez něj,“ upřesnil starosta Bauer.

Možná už letos

Vybudování takového parku vyjde na padesát až osmdesát tisíc eur. „Myslím, že bychom mohli otevřít ještě letos,“ nastínil časovou osu.