„Ve firmě mi řekli, že by chtěli, abych se vrátila do práce, a já bych už šla ráda, ale co s tříletým dítětem,“ řekla Jitka Procházková z Českých Budějovic profesí účetní.

Pomocnou ruku mohou nabídnout sami zaměstnavatelé. Ti by se totiž mohli zapojit do provozování předškolních zařízení.

Tento závěr vyplynul z diskusní akce Kulatý stůl s náměstkem primátora Františkem Jelenem, který pořádala Jihočeská hospodářská komora (JHK).

České Budějovice se při současném zvýšení porodnosti potýkají s nedostatkem míst pro děti ve školkách. Společnosti na druhé straně zase s nedostatkem pracovních sil. Při hledání východiska z této situace byl vznesen návrh na zapojení firem a společností do provozování zařízení. Tím by se uvolnily i pracovní síly – maminky dětí by měly více prostoru pro své pracovní vytížení,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Vodička.

Podle něho mohou firmy s městem spolupracovat v této oblasti na různých úrovních. „Může se jednat o soukromou firemní školku, přípravu a pronájem prostor pro nové městské zařízení, nebo i spolufinancování části úvazků učitelek,“ řekl Vodička.

„Těchto několik návrhů předkládáme podnikatelské veřejnosti a budeme čekat, zda o tuto spolupráci projeví zájem a dojde tak k rozšíření služeb ve městě a ke zlepšení podmínek pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Firmy se mohou se svými nabídkami na nás obracet a my jim zprostředkujeme jednání se zástupci města,“ řekl ředitel Úřadu JHK Jiří Stráský.

S programy pro ženy s malými dětmi už má dobré zkušenosti například firma Robert Bosch. Ve školce v Nemanicích investovala do vybudování další třídy.

„Třída funguje dva roky. My v ní máme rezervována místa, a když je nevyužijeme, obsadí je děti z Nemanic,“ vysvětlila Barbora Schelová, vedoucí úseku řízení lidských zdrojů. Partnerskou školku má firma i na Borku, kde pro své německé zaměstnance iniciovala vznik česko–německé třídy.