„Bydlet v dolní části Kollárky, to je za trest. Vím, o čem mluvím. Bydlím tady přes dvacet let a s rodinou jsme si užili rámusu a prachu až dost. Slibovali, až bude obchvat, že se to zlepší, ale autobusy a náklaďáky tady jezdí pořád, včetně velkých cisteren s benzínem,“ rezignovaně mávne rukou Zdeněk Tomášek.

Podobná slova jsme slyšeli od dalších obyvatel Kollárovy a Harantovy ulice, které byly a do jisté míry stále jsou průtahem městem. Před lety byla sice vybudována přeložka silnice I/20, ale těžká nákladní auta stále projíždějí městem.

Jde především o cisterny, které jezdí ke stáčírně pohonných hmot a potom auta zásobující firmy v severní části města.

Situaci by měl vyřešit severní obchvat Písku. Pomůže také obyvatelům lokality Sv. Václav. Tady jsou problémy s těžkou dopravou i poté, kdy bylo dokončeno mimoúrovňové křížení na Nové Hospodě a tranzitní doprava od Strakonic by už neměla jezdit přes Dobev, Sv. Václav a dále přes Písek.

V budoucnu by silnice I. třídy č. 29 ze Strakonic směrem na Tábor měla vést úplně mimo město. Odlehčí se tak všem průjezdným ulicím, včetně Čelakovského a Pražské, kde jsou základní a mateřská škola.

O severním obchvatu se diskutuje již několik let, ale jeho výstavba není ještě na pořadu dne. Důvod? Nejsou zatím peníze.

„ I když zatím nejsou finanční prostředky, snažíme se v předstihu vytvořit pro investora takové podmínky, aby se se stavbou přeložky silnice I/29 mohlo začít hned, jak se najdou peníze ve Státním fondu dopravní infrastruktury, případně v evropských fondech,“ uvedl písecký starosta Miroslav Sládek.

Severní obchvat Písku, včetně přemostění řeky Otavy, bude budován ve třech etapách. Na dvě z nich již Ředitelství silnic a dálnic nechalo zpracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí.

Bohužel pro Písecké příprava třetí etapy, což je vlastní obchvat města, zůstává stát. S navrženou trasou nesouhlasí Dolní Novosedly. Tato obec přišla s vlastní variantou, ta však byla zase nepřijatelná pro písecké zastupitele. Jednání však budou pokračovat.

Severní obchvat bude začínat v horní části silnice od Strakonic se sjezdem poblíž Kocourova, kde bude křížení se stávající strakonickou silnicí. Povede dále směrem ke Kuchyňce, kde by z okružní křižovatky měl být druhý sjezd do města a napojení na komunikaci I/20 směrem od a do Prahy.

Křížení s Topěleckou bude mimoúrovňové, ale bez sjezdu do města, aby se nezvýšilo dopravní zatížení sídliště Portyč. V prostoru U Sulana by obchvat měl překročit řeku Otavu.

Dál bude komunikace pokračovat na Vrcovickou, kde má být další mimoúrovňová křižovatka a napojení na průmyslovou zónu Za Pazdernou. S posledním sjezdem do Písku se počítá v prostoru Ptáčkovny.

Etapa, na které se již začíná pracovat, zahrnuje také úsek od Kuchyňky ke strakonické silnici. To umožní lepší dostupnost lokality Sv. Václav z pražské výpadovky a propojení Václavského předměstí s areálem bývalých Žižkových kasáren.