Největší plochu tvoří bývalé skládky vedle dřívejšího Vajaxu a pod Ptáčkovnou. Tam byl ukládán veškerý odpad včetně stavebního, ještě koncem osmdesátých let. Problém je v tom, že vlastně nikdo neví, co tu pod zemí zmizelo. Sondy však nic nebezpečného nepotvrdily.

„Tehdy se ještě skládky nezajišťovaly fóliemi ani jiným způsobem, ale celá oblast leží na cihlářských jílech, které jsou nepropustné. Kontrolujeme ze skládky odtékající vodu a ta je v pořádku,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra.

Dále Šatra uvedl, že pod kontrolou je rovněž rostlinstvo na povrchu, zda tu nějaké anomálie nesignalizují přítomnost škodlivin. Stejný stav je i na skládce pod silnicí vedle Vajaxu. Přímo ve městě je pak problematickým místem oblast kalových polí galvanovny bývalého Elektropřístroje.

„Zde se odpařovala voda a zahuštěné kaly se odvážely k likvidaci. V tomto případě žádá město o dotaci Státní fond životního prostředí, protože sanace bude stát zhruba deset milionů korun,“ dodal Šatra.

Fond pomáhá dotací ve výši devadesáti procent nákladů, a v plánu je sanaci uskutečnit v letošním roce. Žádné nebezpečí bezprostředně nehrozí, ale k možnému vyplavení škodlivin do podzemních vod by z tohoto místa mohlo dojít třeba v případě mimořádně velkých přívalových dešťů.

Poslední dvě kontaminovaná místa, vnitroblok v Budovcově ulici a areál bývalé stanice STS na Třídě Národní svobody, kde se v současnosti staví bytový dům, už byly beze zbytku vyčistěny.