Učitelé z málotřídek svorně prohlašují: „Nebýt finanční podpory od našich obcí – nepřežijeme!“ Typické málotřídky, tedy školy, které jsou nuceny kvůli malému počtu dětí slučovat třídy, najdeme na Písecku v Klukách, Albrechticích nad Vltavou nebo Orlíku nad Vltavou.

„Obec přispívá ročně na provoz školy částkou 300 tisíc korun, z celkového rozpočtu 4 milionů korun. V mateřské škole máme teď dětí hodně. Problém je spíše v tom, že někteří rodiče dávají spíše děti do škol v Písku,“ říká starosta obce Kluky Jan Košatka.

„Na naší škole děti hodnotíme komplexně, nevycházíme jen z průměru známek. Snažíme se pro ně vytvářet i bezpečné prostředí. Děti u nás třeba neznají, co to je šikana nebo drogy,“ doplňuje Marcela Ivanenková, ředitelka školy v Klukách, kde je nyní 23 dětí. Ty jsou ve dvou třídách, do nichž se spojily dva ročníky.

Podle ředitelky ale od nového školního roku počítají jen s 19 dětmi. Někteří rodiče upřednostnili školy v Písku.

„To, že školu můžeme stále držet, je zásluha obce. Podle mého si děti, které chodí do školy tam, kde žijí, dokážou k tomuto vytvořit i lepší vztah, a v obci spíše zůstanou,“ domnívá se ředitelka školy.

Spokojení rodiče

„Nejsme sice z Orlíku, ale do zdejší školy chodila starší dcera. Se školou jsem byla spokojená, tak do ní chodí i mladší syn. Je živý a potřebuje individuální přístup, a ten mu škola může poskytnout,“ říká maminka Zdena Štědronská.

Podle jejích slov i syn chodí do školy rád. ZŠ v Orlíku nad Vltavou má tento rok 22 dětí. Jejich počet se od září zvýší o pět prvňáčků. Škola tak bude mít 27 žáků, kteří budou rozděleni do dvou tříd.

„Výhodou u nás je určitě rodinný přístup. Je to podobné jako když Schwarzenberské děti měly rodinného učitele. V kroužku seděly čtyři děti a učily se praktické věci pro život,“ říká Hana Lívancová, ředitelka školy z Orlíku nad Vltavou.

„Znám děti, rodiče i babičky. S rodiči jsme navíc v denodenním kontaktu. Na třídní schůzku prakticky nemusí ani chodit. Když se potkáme, můžeme vše řešit hned na místě,“ dodává ředitelka.

„Rodiče, kteří dávají své děti do velkých škol často tvrdí, že mají větší úroveň. Ale co si pod slovem úroveň představíme? Je to lepší technika? V naší škole stavíme na vztahu k obci, krajině a jednoho k druhému. Není to okamžitý efekt směřovaný jen na výkon. Informace si může každé dítě snadno najít na internetu nebo v knihovně. Dneska se nekouká tolik na IQ, ale na EQ (emoční inteligence – pozn. autora),“ doplňuje ředitelka školy Hana Lívancová.