Město Písek má ve svém vlastnictví čtyři mosty a šest lávek pro pěší, o které se starají městské služby. Paradoxně v nejlepším stavu je ten nejstarší: středověký Kamenný most. V letech 1996 – 1998 prošel celkovou rekonstrukcí a znovu byl opraven po ničivé povodni v roce 2002.

Generálkou prošel také druhý nejstarší most přes železniční trať v Budějovické ulici . Byl vybudován v roce 1889 současně s transverzální dráhou a jeho ocelová kontrukce byla již značně narušená.

V současné době je z městských mostů v nejhorším stavu Jiráskův most. Stavěl se současně s čistírnou odpadních vod v druhé polovině šedesátých let a je ve správě akciové společnosti Vodovody a kanalizace JČ.

„Zadali jsme posouzení mostní konstrukce, ukázalo se, že je zkorodovaná a v podstatě dožilá. Do dvou let musí být most rekonstruován, jinak bude nutné uzavřít ho pro dopravu,“ uvedl technik Městských služeb Písek Zdeněk Herch.

Je již zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci Jiráskova mostu. Předpokládaný náklad je kolem padesáti milionů korun. Tak velká částka v rozpočtu není, proto město bude hledat možnost čerpání z některého z dotačních titulů.

Oprava čeká také Nový most

Další spojnicí přes Otavu v Písku je Nový most dokončený v roce 1941. Po jeho otevření až do dneška jsou navazující komunikace v ulicích Dvořákově a Kollárově jedny z nejrušnějších ve městě.

Nový most je ve stavebním stavu IV, což značí dobrý. Před dvěma lety zde byly opraveny chodníky.

„Tento most je zařazen do plánu akcí, u kterých bude v nejbližší době zpracována projektová dokumentace na celkovou opravu. Nejproblémovější částí je kryt vozovky z kamenných kostek. I přes opakované drobné opravy se vytvářejí nerovnosti, ve kterých se při dešti drží voda,“ vysvětlil ředitel písecké Správy a údržby silnic Jaroslav Kozák.

Nový a dalších 106 mostů na silnicích II. a III. třídy je v majetku Jihočeského kraje s celkovou délkou přemostění téměř dva tisíce metrů. Spravuje je Správa a údržba silnic JK (SÚS JK). Na všech mostech se ze zákona dělají dvakrát ročně běžné prohlídky, kromě toho jsou určené termíny na hlavní a mimořádné kontroly.

„Do oprav mostů na Písecku jsou každoročně investovány velké finanční prostředky. Źádný most není v havarijním, ani velmi špatném stavu. Většina je v kategorii II až IV, což je podle stanovených sedmi kategorií velmi dobrý a dobrý stav,“ uvedl Jaroslav Kozák.

Podle jeho slov je ve špatném stavu šest mostů. Jsou zařazeny do plánu oprav a projektová dokumentace je již zpracovaná, nebo se zpracovává.
Z loňských investičních akcí připomeňme opravu mostu v Putimi. Letos je na řadě most v Protivíně a připraveny k rekonstrukci jsou rovněž mosty v Miroticích a Kestřanech. Kestřanský most je jedním ze šesti, na jejichž rekonstrukci kraj bude žádat dotace z EU.