Na posledním zasedání přijali městští radní informaci, že se s definitivní platností změnil jednatel společnosti s ručením omezeným Lesy města Písku. Dosavadní jednatel Jiří Procházka odešel do důchodu a předal žezlo Václavu Zámečníkovi, který ve společnosti pracuje od roku 1998 jako technik výroby se zaměřením na pěstování, ochranu lesa a školkařský provoz.

Václav Zámečník ukončil maturitou studia na Střední lesnické technické škole v Písku v roce 1984 a později promoval na Lesnické fakultě v Brně. Poté pracoval jako taxátor v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Písku a následně ve stejné funkci v Národním parku Šumava.

„Písek vlastní v lesích velký majetek, který si jistě zaslouží co nejlepší správu a co nejkvalitnější ochranu a obnovu. Trend, který nastoupil můj předchůdce Jiří Procházka, je správný a hodlám v něm pokračovat,“ řekl Václav Zámečník.

Jak uvedl, podařilo se dát dohromady poměrně stálý kádr lidí, kteří jsou ve svém pracovním zařazení odborně na výši a ke společnosti zaujali zdravý patriotismus. Navíc je na společnost napojena řada soukromých podnikatelů, kteří pracují na živnostenské listy, hlavně v těžbě dřeva. Společnost má kolem osmdesáti zaměstnanců a třicet soukromníků převážně z okolních vesnic, kterým dává práci v jedenácti lesních úsecích. Lesníci je znají, ví, že se na ně mohou spolehnout, a to všechno přispívá k dobré atmosféře, která se zase projeví v kvalitě práce. Stálá pracovnice, která na jaře zasadí stromek, si dá velký pozor, aby ho při ožínání v létě nepoškodila a nezapomene na něj při podzimním nátěru proti okusu zvěří. Tahle politika je sice trochu dražší, než najímání třeba zahraničních dělníků, ale ve finále se vyplatí.

Lesy města by měly být výdělečné, ale ne za každou cenu. Jejich posláním je rovněž poskytování rekreace a v neposlední řadě také šíření osvěty.
„Systém pěstování lesa, který razí teorii minimální, nebo dokonce žádné péče, protože si údajně les pomůže úplně sám, rozhodně v naší firmě zavádět nebudeme. Bohužel to musíme nyní dokazovat při likvidaci polomů,“ dodal ředitel společnosti Lesy města Písku Václav Zámečník.