Průzkum veřejného mínění a sledování veřejných prostranství ve městě. Takový je záměr maminek z Kvítku na měsíc březen. Pokračovat by v něm chtěly ale i v dubnu.

„Písecké mateřské centrum se připojilo k celorepublikové kampani sítě MC s názvem Město pro děti. Chtěli bychom poukázat na místa znečištěná psími exkrementy, upozornit na stav veřejných prostranství z uživatelské roviny malých dětí. Proto jsme připravili projekt Neposlušní pejskaři,“ vysvětlila druhá místopředsedkyně mateřského centra Hana Šefránková.

Průzkum veřejného mínění v Písku se uskuteční formou dotazníků pro dospělé. Pro děti je zase vyhlášena výtvarná soutěž o ceny na téma Pejskové kolem nás. „Na základě výsledků dotazníkového průzkumu bychom chtěli apelovat na příslušných úřadech a pokusit se zajistit čistější ulice, trávníky, dětská hřiště a jiná veřejná prostranství,“ upřesnila Hana Šefránková. Do kampaně se přihlásilo pětatřicet mateřských center v celé republice.

„Co se týká pejskařů, opravdu by si to někteří měli vzít k srdci a po svých miláčcích uklízet. Vždy hlavně po zimě se ukáže, že na to mnozí nedbají. Co ale dělat s pozvracenými chodníky v okolí hospod? To je podle mne ještě horší,“ sdělil svůj názor Pavel Kovář.