Jen pouhých deset minut v sobotu před polednem bylo pro lesy kolem města pohromou. Loni v lednu padlo při větrné smršti Kyril dvacet tisíc plnometrů dřevní hmoty, letos prvního března třináct tisíc.

„Je to první odhad a opravdu se jednalo jen o deset minu dopolední bouřky. Centrální oblast Píseckých hor nebyla tentokrát tolik postižena, protože vítr šel od severu. Odnesly to tedy hlavně okraje lesů na Vrážsku v Ostrovcích, velké škody vznikly u Dobešic, a také na porostech mezi Albrechticemi nad Vltavou a Údraží. Padly stromy na Americe, kterou třeba Kyril před rokem nepoškodil. Letos tu odhadujeme něco kolem tří set kubíků,“ řekl ředitel společnosti Lesy města Písku Václav Zámečník.

Společnost má vytěžit v letošním roce zhruba čtyřicet tisíc kubíků. Z tohoto pohledu by tedy uragán Emma nebyl až tak velkou pohromou, kdyby ale vyvrátil porosty k těžbě určené.

Ceny padají

„Problém je v tom, že poničeny byly porosty mladší a starší mýtní porosty nám stárnou. Tady se pak negativně promítá stránka ekonomická. Narůstají rovněž náklady při likvidaci ojediněle padlých stromů v porostech, protože tento způsob těžby dřeva je mnohem nákladnější,“ uvedl dále ředitelZámečník.

Co se týká složení polomů, z osmdesáti procent padly smrky, zbytek tvoří jedle ale i buky a další hlubokokořenné dřeviny.

Lesáky tedy čeká okamžité maximální nasazení těžební techniky. Bíží se jaro spojené s nebezpečím náletu lýkožrouta smrkového, a jeho množení je zapotřebí maximálně snížit. Těžba je spojena se zvýšeným náporem na lesní cesty a hlavně bude dřevní hmoty v republice nadbytek.

„Toho celkem logicky využijí dřevozpracující závody a začnou tlačit dolů ceny. Ve velké většině mají totiž ještě na skladech značné množství neprodaného řeziva, vyrobeného po Kyrilu,“ dodal Václav Zámečník.