Každý se může ocitnout v situaci, kdy on nebo jeho blízcí jsou ohroženi na zdraví nebo dokonce na životě. Důkazem nám budižudálosti víkendu 2. - 3. března, kdy se i nad Píseckem přehnala orkánová smršť Emma.

K tomu, aby občané měli dostatek informací, slouží příručka nazvaná Co dělat při vzniku mimořádné události, kterou v těchto dnech vydává město. Dostane ji každá domácnost v Písku současně s březnovým vydání Zpravodaje.

Příručka zahrnuje i dvaadvacet nepříznivých událostí

„Štěstí přeje připraveným a ti, kteří potřebné informace mají, se chovají racionálněji, méně podléhají panice a mají větší šanci, že vyváznou se zdravou kůží,“ řekl Jan Horák z krizového řízení oddělení starosty Městského úřadu Písek.

Příručka Co dělat při mimořádné události obsahuje obecné zásady chování při mimořádných událostech, způsoby varování před nebezpečím, individuální ochrany a činnost při evakuaci.

Všem občanům

Kromě toho je v ní uvedeno 22 konkrétních nepříznivých situací, které mohou na území města nastat, lokality ohrožené těmito událostmi a způsoby, jak na tyto situace reagovat. Na poslední straně jsou uvedena důležitá telefonní čísla – čísla tísňového volání, poruchových služeb a krizového štábu města.
Příručku dostanou všechny domácnosti v Písku. „Je ve vlastním zájmu každého občana si tuto příručku pročíst, zamyslet se nad jejím obsahem a uchovat si ji pro případ mimořádné události,“ dodal Jan Horák z krizového řízení města.