Na vloni v listopadu otevřenou mimoúrovňovou křižovatku naNové Hospoděnavážedalší část rychlostní komunikace R4 mezi Třebkovem a Miroticemi, kterou postaví Sdružení firemStrabag a Swietelsky.

„Šestikilometrový úsek nové komunikace, která odkloní dopravu z obce Předotice, bude stát zhruba 1,1miliardy korun. Stavba počítá mimo jiné také s podchodem pro pěší u Radobytců, kde je pro chodce velmi nebezpečná křižovatka,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí firmy Strabag Písek Petr Čechal.
Ještě než počasí umožní skrývku zeminy, odstraňuje se zeleň v místech, kudy nová rychlostní silnice povede.

„Obecní úřad vydal povolení k pokácení asi stovky různě vzrostlých stromů, které jsou na trase stavby a v místě, kde bude přemostění,“ vysvětlil starosta PředoticJan Hach a pokračoval: „Dodavatel stavby se zavázal jako náhradu pokácené zeleně zasaditčtyři stovky stromů v pěti lokalitách, které obec navrhla.“

Společně se stavbaři přijdou na novou trasu také archeologové. „Máme již s dodavatelem uzavřenou smlouvu. Je to pro nás zatím neznámé území. Dosud máme doložené jen povrchové sběry u Radobytců,“ uvedl archeolog Prácheňského muzea v Písku Jiří Fröhlich.

„Křižovatka na Nové Hospodě je pro řidičepřínosem. Doufám ale, že se brzy najdou peníze na dostavbu až k středočeskému Bytízu. Jezdím tudy denně ačasto to chce pevné nervy,“ tvrdí Petr Moravec z Příbrami.

Úsek mezi Třebkovem a Miroticemi má být hotový do čtyř let. Dále bude stavba pokračovat až keSkalce,kde zatím čtyřproudákomunikace z Prahy končí.