I když platí město Písek novému psímu útulku ve Strakonicích za jedno umístění zvířete 150 korun plus DPH a doma u bývalého provozovatele platilo jen 93 korun plus DPH, vyjde ho současný stav mnohem levněji.

Desátého prosince loňského roku, kdy definitivně skončil psí útulek v Písku, převezly automobily do nového společného útulku ve Strakonicích šestnáct psů píseckých a následně ještě osm strakonických. V útulku bylo sice těsně před tím něco přes dvacet jenom píseckých, ale před transportem velmi pomohli lidé z Ligy na ochranu zvířat a řadu pejsků se jim podařilo umístit. Strakonická kapacita s osmadvaceti kotci byla tedy takřka naplněna. V současné době je v útulku jen devět pejsků, a to je hlavně zásluha lidí, kteří v útulku pracují.

„Ti lidé za dobu trvání útulku odvedli velký kus práce třeba jen v propagaci. Už při vstupu do areálu si mohou prohlédnout fotografie nabízených zvířat, mohou si prakticky kdykoli psa půjčit třeba na procházku a tak se s ním seznámit. Od zaměstnanců dostanou veškeré dostupné informace o jeho povaze, zvycích a podobně. Zaměstnanci učí pejsky také chodit na vodítku, což velmi zlepšuje jejich adopci,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra.

Vzhledem k velmi úspěšnému zahájení provozu se radní Písku a Strakonic na posledním výjezdním zasedání dohodli, že útulek bude moci uzavřít prostřednictvím místních technických služeb smlouvy i s dalšími obcemi na umístění psa odchyceného v jejich katastru.

„V tomto případě by byl ale denní poplatek za psa vyšší, protože se taková obec na výstavbě útulku, tak jako obě města, nepodílela. Jednalo by se zhruba o částku kolem dvě stě padesáti korun,“ dodal Miloslav Šatra.

Všechny ceny jsou ale předběžné. Po roce se provoz útulku vyhodnotí a ceny upraví. Radní obou měst se dohodli, že útulek nebude v žádném případě výdělečná záležitost. Zařízení tedy bude příjmem pouze krýt svoje náklady.