Pracovníci Městských služeb Písek již mají za sebou výměnu v ulicích a na náměstích v centru města, ohraničeného řekou a ulicemi Kollárovou, Harantovou a Zeyerovou. V současné době je na řadě jižní část města, včetně Putimské Vysoké.

„Doporučujeme majitelům nemovitostí, na kterých jsou umístěny uliční cedule, aby v případě oprav fasády cedule na tuto dobu sejmuli a fasádu opravili i pod nimi. Po ukončení oprav by měli neprodleně cedule instalovat na původní místo,“ připomněl Vladimír Pokorný z odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Písku.

Jak dodal, majitelé nemovitostí mohou nejpozději 14 dnů před zahájením oprav fasády požádat městské služby o sejmutí a uložení cedule.
Ulice se zpravidla označují jednou cedulí na začátku, druhou na konci a dále před a za křižovatkou. Pro lepší orientaci řidičů na hlavních průjezdech městem jsou cedule umisťovány na jedné straně ulice před křižovatkou a na druhé za křižovatkou. (kol)