Zástupce Městského úřadu v Písku, vedoucí odboru školství Marie Cibulková k otázce zajištění školních budov před nezvanými návštěvníkyuvádí: „Odbor školství v této oblasti nemůže nařídit vůbec nic, protože školy mají právní subjektivitu. Za bezpečnost hlavně dětí a celé školy zodpovídá její vedení, konkrétně ředitel. Jakým způsobem si tuto bezpečnost dětí a jejich majetku i majetku školy zajistí, zůstává skutečně jen na něm,“ dodává Cibulková.

„My, jako město, navíc nemůžeme zasahovat do výchovně vzdělávacího procesu. I když ty školy jsou skutečně zabezpečené, nikdo neuhlídá, že o přestávce nepůjde žák mimo objekt, rohožkou nezaloží vstupní dveře školy a někomu tak neumožní vstup do budovy.

Aby byla škola skutečně zabezpečená, tak by u vchodu musela být služba dospělé osoby po celý den. Tato služba se ale ze žádných peněz školy nezaplatí, ani z provozních peněz města,“ upřesňuje Marie Cibulková.

„Nemohou být ani služby dětí u vchodu, protože škola nemůže chtít po dětech něco, co nesouvisí s výchovně vzdělávacím procesem,“ říká Marie Cibulková.

„Je to otázka i otevření škol vůči veřejnosti. Nevidím vhodné, aby školy byly někde za mřížemi a pod zámky. To asi také není v pořádku,“ doplňuje Marie Cibulková.