Mezi mnoha gratulanty byl také starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Josef Bláhacelý svůj život spojil s Myšencem a prací v zemědělství.Společně s manželkou vychovali dvě dcery a těší se ze čtyř vnuků a osmi pravnoučat.

„Děda je svým založením velký optimista, šíří kolem sebe neustále dobrou náladu a dodnes si rád zazpívá,“ prozradila jeho vnučka Miroslava Jarešová.