Ve dvou ulicích městase za pár dnů změní systém dopravy, má zde vzniknout jednosměrný provoz. Občané na to však mají rozdílné názory. Ukázala to diskuse na posledním zasedání zastupitelstva, na které tentokrát přišli hlavně obyvatelé domů v těchto ulicích.

Už v příštím týdnu by se Sokolovská ulice měla změnit na jednosměrnou, úprava se dotkne rovněž sousední Jarlochovy. „Změna provozu v Sokolovské a Jarlochově ulici má více příčin, sdělil na dotaz Deníku místostarosta Michal Polanecký (ODS). „Zprvu šlo o požadavek samotných obyvatel Sokolovské, kteří zaslali na radnici petici. Ulice je přetěžována a dochází tam k dopravním problémům. Dalším důvodem je i nedostatek parkovacích míst,“ sdělil ke změnám místostarosta Michal Polanecký.

Petici poslali občané už v roce 2006 a žádali tehdy také opravu povrchu vozovky a chodníků.

Předseda dopravní komise Lubomír Šrámek (ODS) při projednávání návrhu připomenul, že komise tuto změnu nedoporučila.
„Je to klidová zóna a zároveň se zde budou muset respektovat vjezdy do domů. Vznikne zde malé množství parkovacích míst a navíc bude ohrožena obslužnost zdravotnického zařízení v Jarlochově ulici. Minimálně jsme před rozhodnutím o změně chtěli vyvolat diskusi,“ potvrdil včera Lubomír Šrámek.

Dva různé pohledy

V části ulice, která má být jednosměrnou, je asi patnáct provozoven živnostníků. Kromě jiných lékárna, veterinární ošetřovna nebo elektroservis.
„U těchto provozoven je zákaz stání, což nepřispívá k plynulému provozu živností.Pokud v ulici zastaví deset řidičů s autem, protože jdou do lekárny, je obousměrný provoz přímo nebezpečný a pokutovat všechny není zrovna nejlepší řešení,“ argumentuje místostarosta.

Na úpravy provozu v Sokolovské však musí navázat i zjednosměrnění ulice Jarlochovy, kde kolem zdravotnického zařízení Humanika parkují auta. „Tato situace vylučuje obousměrný provoz velkou částí ulice. Uvidíme, jak se tato změna projeví v praxi. Většina argumentů odpůrců se zakládá jen na domněnkách, nicméně město se nebrání systém dopravy v této lokalitě operativně přizpůsobit podle situace,“ připouští Polanecký.

Jinak situaci vidí spolumajitelka zařízení Humanika a lékařka Ludmila Bernotová, která by se přikláněla k tomu ponechat současný stav.
„Já jsem navíc v celé věci zainteresována i ekonomicky. Obávám se, že pro naše pacienty by bylo obtížnější parkování. Zdá se mi, že nových parkovacích míst vznikne málo, a nevidím to v kladném slova smyslu ani z hlediska bezpečnosti provozu. Spousta řidičů zde ani nedodržuje povolenou rychlost,“ vyjádřila svůj názor k diskutovanému tématu Ludmila Bernotová.