Mladým lidem, kteří nemají hned na vlastní bydlení, pomáhá toto období překlenout město. To má k dispozici deset startovacích bytů.
Ne všichni jejich nájemníci se však o vlastní bydlení starají. Spoléhají na to, že je radnice ani po pěti letech nevystěhuje. Proto radní schválili zpřísnění kritérií.

„Chceme, aby startovací byty plnily účel, pro který byly vybudovány. To znamená pomohly mladým, kteří založili rodinu a nemají zatím dostatek prostředků na vlastní byt,“ komentoval rozhodnutí radních místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).

Pokud nájemníci zůstanou v bytě i po pěti letech, zvýší se jim nájemné na šestinásobek základní sazby platné v době podání žádosti. Ve třetím pětiletém období by šlo dokonce o devítinásobek.

„V bytovém pořadníku jsme s manželem byli zapsaní několik let, ale moc šancí jsme neměli. Bydleli jsme s dítětem u rodičů, kde ještě byla rodina sestry. Tenhle byt na nábřeží nám pomohl,“ svěřila se osmadvacetiletá paní Irena.

Má ale obavy, zda se jim podaří vyřešit vlastní bydlení, než skončí nájemní smlouva. „Máme sice stavební spoření, ale nevím, jestli k tomu dostaneme hypotéku,“ dodala Irena.

Startovací byty vznikly rekonstrukcí bývalého městského domu s pečovatelskou službou na Nábřeží 1. máje, který byl bez výtahu a ani svým další vybavením seniorům nevyhovoval.

„K dispozici je zde deset bytů první kategorie o velikosti 2+1 a 1+0. Jejich přidělení se řídí jinými pravidly než pronájem ostatních městských bytů,“ informoval ekonom Domovní a bytové správy v Písku Tomáš Vojík.

Žadatelem může být manželská dvojice, případně rozvedený, svobodný nebo ovdovělý rodič alespoň s jedním dítětem ve vlastní péči. Alespoň jeden z manželů musí splňovat věkovou hranici do třiceti let.

Nájemníci v ostatních městských bytech I. kategorie platí za m² 25, 27 Kč, ve startovacích bytech je to 49,26 Kč po celou dobu pěti let. O případném prodloužení smlouvy na další období vždy rozhoduje rada města.