Praktická částv místě bývalého vojenského cvičiště v Oldřichově byla tentokrát orientována na použití hasebních prostředků a likvidaci počínajících požárů. Následovala ukázka lezení a slanění budovy. Jako překvapení byla pro členy připravena i takzvaná lanovka. Praktická část byla zakončena ukázkou dopomoci lezci v případě nouze.

Druhá, teoretická část programu, se zaměřila na přípravu aktivit pro letošní rok.

Nechyběla ani porada před dvanáctým pokračováním tradičního soustředění dobrovolných hasičů a záchranářů.

„Náš tým ještě řeší otázku schválení dotací na tuto tradiční reprezentační akci od města Písek, bez které bychom ji těžko sami financovali, a také výběr vhodné lokality,“ řekl za pořadatele Lukáš Nebes.. Na závěr setkání se ještě konalo krátké školení věnované anatomii a latině.

Jindřich Farský