Počet stížností v centrální evidenci městského úřadu se vloni ve srovnání s předcházejícím rokem zvýšil více než sedmkrát. Vloni podali občané 138 stížností, v roce 2006 ale jen 18.

Na první pohled je to až hrozivý nárůst nespokojenosti obyvatel města, ale 121 stížností je od jednoho občana.

„Šlo o opakované stížnosti na stavebníka objektů v Gregorově ulici a na postup pracovníků stavebního úřadu. Stížnosti na postup správního orgánu byly posouzeny jako neoprávněné,“ uvedla tajemnice MÚ v Písku Zlatuše Hofmanová.

Ostatní občany nejvíce zlobilpostup a jednáníúředníků městského úřadu. Z celkem devíti stížností jich pět bylo oprávněných a jedna částečně oprávněná.

„Úředníci, kterých se to týkalo, byli finančně postiženi,“ vysvětlila Zlatuše Hofmanová.

Za pravdu dal MÚ také občanovi, kterému se nelíbilydlouhé čekací doby na registru vozidelna odboru dopravy.

„V průběhu roku se čekací doba pohybuje od deseti do patnácti minut. Až tříhodinová je ale v sezoně, před dovolenými a před koncem roku. Řešením by bylo navýšení počtu úředníků o jednoho, rada města však tento návrh neschválila,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy MÚ Michal Kovařík.
Obyvatele města v loňském roce dále znepokojoval úklid města a nezajištěné výkopy. Náprava byla většinou zjednána okamžitě.

Ve srovnání s předcházejícími lety si vloni nikdo na městský úřad nestěžoval na rušení nočního klidu.

„Občané volají přímo na městskou policii,“ uvedl její velitel Jan Liška a pokračoval: „Jde o stížnosti na hluk v bytech při různých oslavách a dále na hluk z restaurací, barů a heren. Těch přibývá hlavně v létě, kdy jsou často okna a dveře restauračních zařízení dokořán a hluk obtěžuje lidi, kteří bydlí v okolí. Strážníci se případy snaží nejprve řešit domluvou, pokud to nepomůže a stížnost se opakuje, následuje bloková pokuta,nebo případ jde ke správnímu řízení.“