„Nádobyjsou určeny pro domácnosti,plasty a polystyren sem nesmějí odkládat firmy a podnikatelé. Pro ty je určen sběrný dvůr v Jenišovicích nebo je mohou přímo předávat příslušné odborné firmě,“ konstatoval vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Tomáš Korejs.

Do nádob se nesmí ukládat obaly od olejů a jiných nebezpečných látek, protože tím by celý obsah kontejneru byl znehodnocen. Patří sem vypláchnuté a smáčknuté nápojové kartony tetrapack, dále polystyren a výrobky z tvrdých plastů, jako jsou láhve od čistících prostředků a také plastové hračky.
Celkem přibyly nové nádoby na třinácti místech města a další dva kontejnery jsou ve sběrných dvorech. Občané je najdou v ulicích 5. května u DPS, R. Svobodové, Č. Holase, F. Kudláčka, Št. Dvořáka, Pod Stadionem, Komenského, v Jiráskově, na Píseckém předměstí, ve Švermově, Kpt. Jaroše a v ulici E. Destinové. Město za tuto investici do lepšího životního prostředí zaplatilo více než 200 tisíc korun.

Milevští platí v letošním roce na osobu 420 korunza odvoz alikvidaci odpadu. Termín pro jeho úhradu je stanoven do 30. dubna, pro vlastníky rekreačních objektů do 31. května.

Letos je poplatek vyšší o60 korun oproti loňsku. Náklady na likvidaci domovního i komunálního odpadu rok od roku stoupají. Například v roce 2002 platili občané 240 korun. Milevsko přitom patří k většině měst, kde je platba stanovena na občana a rok.