Stejně jako loni a v předchozích pěti letech, i letos poukáže kraj jeden milion korun městu.

„Neivestiční dotacina částečnou úhradunákladů město převádí poskytovateli těchto zdravotnických služeb, kterým je Poliklinika Milevsko. Město se vlastními prostředky na zajištění lékařské služby nepodílí,“ upřesnila místostarostka Ivana Stráská.

Tento systém byl zaveden po reforměúzemní samosprávy, kdy zanikl okresní úřad. Město vypsalo výběrové řízení, ale přihlásila se jen Poliklinika. Ta od té doby poskytuje tyto služby nejen pro obyvatele téměř desetitisícového města, ale i pro celou spádovou oblast Milevska. Celkem ji může využívat kolem dvaceti tisíc obyvatel.

Lékařskou službu první pomoci zajišťuje lékař a zdravotní sestra v pracovní dny večer a o sobotách, nedělích a svátcích po celý den. „Podle posledních poznatků, poté co byl zaveden poplatek 90 korun za pohotovost, klesl počet pacientů, kteří potřebovali ošetření. Ve všední dny od dvou až tří, v sobotu a v neděli to je úbytek až dvacet pacientů,“ poznamenala Ivana Stráská.