Šest základních škol, jejichž zřizovatelem je město, každoročněpředkládá požadavky na investice a větší opravy.

„Školy žádají mnohonásobně víc, než jsou možnosti rozpočtu. Protomusíhledat i jiné zdroje. Letos požadavky přesáhly 119 milionů korun. Z městského rozpočtu však mohlo být uvolněno 16 milonů korun, z toho ale téměřpět milionů je rezerva na případné havárie a mimořádné události,“ vysvětlil místostarosta Vojtěch Bubník.

více v pondělním vydání tištěné verze Píseckého deníku