„Město jim vyšlo vstříc zřízením fondu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů v sociálním oblasti,“ uvedla místostarostka Hana Rambousová.

S poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 100 tisícKčproArkádu – sociálně psychologické centrum již zastupitelstvo souhlasilo. Prostředkyale město poskytne až poté, co budeprojekt Arkády schválen v rámciRegionálního operačního programu.

„Finanční výpomocměsta nám umožňuje, abychompožádali o zařazení do Regionálního operačního programu. Dotaci využijeme na rekonstrukci prostor pro služby sociální integrace,“ informovalaředitelka Arkády Andrea Vondrášková.