Drogy bývají vždy mediálně vděčné téma. Na jedné straně se problematika zneužívání, a to obzvláště nelegálních, drog „nafukuje“ do astronomických rozměrů, na druhou stranu se často bagatelizuje – nic tak strašného se neděje. Jak to tak bývá, realitu hledejme někde uprostřed.

K–centrum

Písecké kontaktní centrum, které nyní funguje v nových prostorách na Husově náměstív Písku, provozuje občanské sdružení Arkáda. Je to tzv. nízkoprahové zařízení pro všechny lidi ohrožené drogou (uživatelé drog a jejich blízké).Nízkoprahovostí je myšlena snadná dostupnost bez bariér – technických i administrativních, stejně jako zaručená anonymita pro klienty.

„Naše služby využívají převážně uživatelé drog, kteří si aplikují drogy nitrožilně. Za poslední rok jsme měli v evidenci 125 stálých klientů. Z toho bylo sto uživatelů a dvacetpětlidí z jejich nejbližšího okolí – rodiče, partneři a kamarádi,“ říká vedoucí K – centra Erika Kellerová.

Podle slov odborníků se drogový boom 90. letněkolik let nezvyšuje. „Spíše se naši klienti obměňují, někteří už naše služby nepotřebují, jelikož abstinují, nebo jsou na pobytové léčbě. Přicházejí však noví uživatelé,“ tvrdí Kellerová.

Co máme dělat?

Nejčastější dotaz, který slýchávají kontaktní pracovníci v K–centru je: “Co máme dělat? Naše dítě bere drogy!“

„Rodiče někdy objeví drogu při úklidu, ve škole se student zhoršil, chová se jinak než obvykle. Nabízíme poradenství přímo u nás, kdy poskytujeme informace o drogové problematice – jak k dítěti přistupovat, jak řešit konfliktní situace. Mluvíme o možnostech intervence, terapie nebo pobytové léčby,“ říká Kellerová.

Podle jejích slov je důležitá i krizová intervence pro rodiče nebo partnery,kteřídíky vzniklé situaci jsou ve velkém stresu a neví si s ní často rady.

Statistika nuda je …

Statistické průzkumy o „drogovém zamoření“ ve společnosti mohou být užitečné. Ovšem pouze v případě, že se s těmito daty odborně pracuje a roubují se na ně kvalitní preventivní programy, které vycházejí ze znalosti konkrétního sociálního prostředí a cílové skupiny, na níž bude preventivní program zaměřen.

Ty by neměly mentorovat a strašit, ale nabízet otevřenou diskuzi, objektivní informace, parnerství (s těmi, kterým jsou určeny – žáci, studenti), a především by měly nabízet pozitivní alternativy (zvláště ve volnočasových aktivitách).

„Statistika nuda je, má však cenné údaje …“, zpívá se ve známém evergreenu Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Město Písek si proto od firmy Casri Praha nechalo zpracovat rozsáhlou studii zaměřenou na aktuální stav ohrožené populace školní mládeže ve městě Písku v roce 2006až2007.

Zajímavé výstupy jsou u motivačních faktorů celého souboru žáků a studentů – tedy odpověď na otázku: Proč lidé berou drogy? Na první příčku se dostala hypotéza mladých, že to je neschopnost řešit problémy (66 %), následovala touha po neobvyklých zážitcích (62%), vysoký podíl měla i nuda (39%).

Naproti tomu ti, kteří v dotaznících přiznaliužívání drogy, uvedli jako hlavní motivaci touhu po neobvyklých zážitcích (71%) . Zdeje patrná absence kvalitního využití volného času nebo neschopnost si zajímavé zážitky dopřát jiným způsobem. Následovala zvědavost (65%)– u teenagerů věc naprosto přirozená, a pak nuda (46%), která současně s touhou mladých lidí po silných až adrenalinových zážitcích bezprostředně souvisí.

Volání mladých

Nemůže být právě toto volání mladých lidí hozenou rukavicí pro ty, kteříse mohou přičinit o to, aby hlavně teenageři měli kde vybít svou energii tvůrčím nebo sportovním směrem?To mohou být školy, občanská sdružení atd. Především ale radnice, které by mohly spíše najítfinanční prostředky pro výšejmenované organizace.

Kontakty:

www.arkadacentrum.cz

Internetová poradna:

arkada@iol.cz