Zatímco v roce 2002 činilo množství papíru svezeného z města  ve speciálních kontejnerech na dotřiďovací linku Vydlaby 5,1 kilogramu na jednoho obyvatele, loni už to bylo 30,3 kilogramu. V plastech, tedy zejména PET lahvích, to bylo v roce 2002 4,6 kilogramu na hlavu a loni už 11,4. Skla vytřídili lidé v roce 2002 75 tun, loni už to bylo ke čtyřem stům tun.

„V neoficiálním hodnocení jsme jako město byli a jsme v třídění mezi jihočeskými městy neustále na špici,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí MÚ Miloslav Šatra.

Na dotřiďovací lince Vydlaby se už také separují obaly Tetra Pack a hliníkové obaly, tedy plechovky od piva a jiných nápojů, které se mohou házet do kontejnerů určených na třídění plastů.

„Současný přístup občanů k třídění tuhého komunálního odpadu je jistě dobrý, ale zdaleka ne ideální. Město se proto snaží ho neustále popularizovat. Zvýšil se počet sběrných nádob, aby se zkrátila donášková vzdálenost a v plánu jsou další, “ dodal Šatra.

Jako první chce město zkulturnit okolí sběrných nádob, aby se z takového místa nestávala skládka. Znamená to zvýšit počet nádob, nebo zajistit častější odvoz a úklid.

„Třídění odpadu by se ale mělo také projevit i na naší kapse. Třídíme, ale poplatky za odvoz komunálního odpadu se zvyšují. To není ten nejlepší pobídkový systém,“ řekl Ivan Janoušek, kterého jsme zastihli u jedné z nádob s plasty.

„To je pravda, ale Písek nemá kapitační platbu, tedy platbu za skutečně vyprodukovaný odpad formou třeba oznámkovaných pytlů. Město vybírá poplatky za množství popelových nádob a interval odvozu,“ řekl dále Šatra.

Na systému podporujícím třídění se ale neustále pracuje, takže změny, nejen v osvětě, nelze v budoucnu vyloučit.

Konkrétní druhy odpadu z domácností, které by měli občané třídit a které mohou odvézt do sběrného dvora, uvádíme na straně 6 dnešního vydání Píseckého deníku.