S velkým ohlasem se setkala zpráva, že stát chystá prodej některých jihočeských rybníků.

V okrese je v současné době připravován k privatizaci jediný rybník. Jmenuje se Brigádníček a leží v katastru obce Záhoří. Privatizaci připravuje Pozemkový fond a rybník by měla získat písecká organizace Českého rybářského svazu.

„Rybáři ho doposud měli v nájmu a starali se o něj. Pokud privatizaci odsouhlasí ministerstvo financí, stane se Brigádníček jejich majetkem,“ řekl mluvčí Pozemkového fondu Praha Michal Bureš.

„Na Písecku jsou ještě další rybníky určené k privatizaci, ale některé si nárokuje církev jako svůj historický majetek. Dokud nebudou urovnány majetkové vztahy mezi státem a církvemi, je vzhledem k nedořešené situaci tento majetek blokován a privatizovat ho nelze,“ dodal Bureš.
Zvýšený zájem o koupi rybníků vyvolaly ne vždy přesné informace o jejich ceně.

Na Táborsku to jsou vodní plochy v okolí Plané nad Lužnicí a Turovce, o které se ještě nedávno neúspěšně soudil potomek šlechtického rodu Ernest Harach.

Stát nabízí do veřejné soutěže rybníky jen za zůstatkovou cenu pozemku pod nimi. Vodu totiž nelze prodat.

Pokud se tedy například na Písecku pohybuje cena čtverečního metru půdy podle převládající bonity od tří do čtyř korun, může hektarový rybník stát jako hodně ojetý automobil.

Vtip je ale v tom, a cenu pozemku to potom výrazně navýší, že se případný prodej realizuje formou veřejné soutěže, tedy je dána přednost vyšší finanční nabídce.