Dvě třetiny zaměstnanců Výrobního družstva Otava tvoří lidése zdravotním postižením. Ke konci roku jich třicet bylo propuštěno. Je to důsledek snížení státního příspěvku na jejich zaměstnávání. Pokud se situace nezmění, bude podleAsociacezaměstnavatelů zdravotně postižených propouštění pokračovat.

„Naše družstvo dostane na dotacích letos o čtyři až pět milionů korun méně a z vlastních prostředkůnejsme schopni mzdy dotovat,“ zdůraznil předseda VD Otava Písek Václav Král.

Ještě do konceminulého roku se státní příspěvek odvíjelod průměrné mzdy. U těžce zdravotně postižených to byl 0,66 násobek, u ostatních zdravotně postižených0,33 násobek.

Pokud by zůstalo vše jako dosud, letos by firmy dostaly na těžce zdravotně postižené zaměstnace měsíčně 13 938 ana ostatní zdravotně postižené 6969 korun.

Jenže letos je všechno jinak. Novými zákony byl příspěvek stanoven v pevné částce skutečně vynaložených mzdových nákladů. U těžce zdravotně postižených se příspěvek snižuje o 5000 Kč, u ostatních minimálně o pět stovek .

Ve srovnání s loňským rokemby se až o padesát procent měl snížit také příspěvek na provoz chráněných dílen. Jen na Písecku je v chráněných dílnách více než 120pracovních míst.

Ztráta motivace

Jak ukazuje poslední vývoj, šance zdravotně postižených lidí najít uplatnění jsou rok od roku horší. Mezi 1990 nezaměstnanými evidovanými ke konci ledna Úřadem práce v Písku, je 131 zdravotně postižených. V nabídce je však jen patnáct vhodných pracovních příležitostí.

„Pro zdravotně postižené lidi znamená ztráta zaměstnání nejen ekonomickou újmu, ale často i ztrátu životní motivace. Je to i zásah do chodu rodiny, která se musí začít o postiženého celodenně starat, nebo mu zajistit pečovatelku,“ připomněl Václav Král.

Ve VDI Otava se proto snaží dopady ekonomické reformy zmírnit a pro zdravotně postižené zachovat co nejvíce pracovních míst. A to nejen v Písku, ale také v Milevsku, Prachaticích, Volarech, Strakonicích a Českém Krumlově. Loňský rok vyšelhospodářsky dobře, pohled na ten letošní už tak optimistický není.

„Růst nákladů způsobuje, že nemáme prostředky na zvýšení průměrné mzdy. Ceny pro zahraniční odběratele zvýšit nemůžeme, protože by nakupovali jinde.Poškozuje nás silná koruna, ve vývozu tratíme ročně milion korun,“ uzavřel předseda VD Otava v Písku VáclavKrál.