Mezi dopravně nejproblematičtější místa ve městě patří křižovatka u společenského centra Družba. Změnila se tady s ohledem na množství automobilů jedoucích od nákupních středisek Kaufland a Tesco přednost a na místě se už stalo mnoho dopravních nehod.

Město se rozhodlo řešit situaci výstavbou okružní křižovatky. Problém ale nastal v prostorovém řešení. Předpis totiž určuje, že tu musí bezpečně projet jak kloubové autobusy, tak tahače s přívěsy a další objemná vozidla.

Nelze ukrajovat z okolních pozemků, třeba ze sousedního náspu atomového krytu. „Proto projektant, konkrétně Pragoprojekt, vypracoval návrh křižovatky ve tvaru oválu atletického stadionu v délce 52 metrů a šířce 27 metrů. Ovál je uprostřed o dva metry zploštěný a připomíná cukrářský piškot. Odtud pochází i pracovní název projektu,“ řekl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Písku Michal Kovařík.

Křižovatka je ve vlastnictví Jihočeského kraje a koncem tohoto týdne se uskuteční koordinační jednání za účasti zástupců majitele, tedy Jihočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic a města Písku. Upřesní rovněž společný postup při podávání žádosti o finanční dotaci.

„V současné době je objednaný bezpečnostní audit, který dělá tým nezávislých odborníků. Posuzují se takzvané průjezdné křivky a všechny parametry, zda plně odpovídají platným normám,“ dodal Michal Kovařík. Předpokládané zahájení stavebních prací bude v jarních měsících.

„Řešit tenhle uzel je nanejvýš nutné. Osobně tu jezdím několikrát denně. I když mám přednost, raději zpomalím a čekám na reakci toho druhého. Večer tu navíc není vidět,“ řekl řidič Zdeněk Řehoř.