Ve čtvrtekbude o dalším postupu jednat rada města, v úterý se k projednání stejné záležitostisešla kulturní komise. Ta měla dát doporučení radě, svoje připomínky, které by pomohly v rozhodování. „Členové komise doporučili, aby město ujasnilo své stanovisko.

Zda kulturní dům pronajmout nebo hledat jiné řešení. Do rozhodování by se měli zapojit i další lidé mimo radu,“ konstatovala včera bez uvedení dalších podrobností místostarostka Eva Veselá.

Existují tyto možnosti:vyhlásit výběrové řízení na nového nájemce, připojit správu kulturního domu k Centru kultury nebo Sladovně, nebo založit novou obecně prospěšnou společnost, která by se o provoz za finanční účasti města postarala.

„Svůj názor samozřejmě mám, ale nebudu ho zatím zveřejňovat, protože svým způsobem mohu být vtéto záležitosti zainteresován,“ konstatoval ředitel Sladovny Jiří Hladký.

Jak uvedl ředitel Centra kultury Roman Čada, s radnicí zatím nejednal. „Je předčasné se k tomuto nyní vyjadřovat. Podle reakcí lidí vím, že se veřejnost přiklání k účasti města v provozu zařízení, jehož rekonstrukce stále hodně peněz a které nefunguje tak, jak má a jak se od něj očekávalo. Jsem sám zvědav, k jakému rozhodnutí rada dospěje,“ vyjádřil se Roman Čada.

Převážná většina lidí má zato, že město by už dál kulturní dům nemělo dát do pronájmu, ale o provoz se postarat samo.