Šedesát šest kilometrů alejí by mělo lemovat přístupové cesty do Píseckých hor. Konečnou fázi tohoto velkolepého plánu nazvaného Živé brány, představuje právě dokončený a schválený projekt, který z osmdesáti procent zaplatil krajský úřad částkou 140 000 korun.

„Zhruba před dvěma roky jsme začali mapovat nejbližší cesty vhodné pro aleje vedoucí do hor bez ohledu na to, zda jde o katastr města či nějaké obce. Zajistili jsme i výsadbu nových stromů, ale problém nastal s následnou péčí. Ta totiž představuje polovinu nákladů a zejména obce na to peníze neměly. Některé uschlé stromy jsme museli vyměnit a ukázalo se, že musíme problém řešit jinak,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra.

Pracovníci jeho odboru následněvyužili k financování projektu krajský grant tvorby krajiny a biodiverzity.

Z původně uvažovaných dvaceti sedmi kilometrů alejí narostla jejich předpokládaná délka na šedesát šest.

Projekt představuje sedmdesát šest návrhů různě dlouhých alejí s nejrůznějším druhovým zastoupením dřevin. Mezi nimi převažují lípy. Součástí projektu je také způsob údržby a hlavně následné péče po dobu pěti let. Právě ta mnohde na již vysazených alejích chyběla.

„Projekt je tedy první krok a v příštím roce už budeme na některou z jeho částí žádat peníze. Pokusíme se je získat nejen z kraje, ale i peníze evropské,“ dodal Miloslav Šatra.

V zakládání alejí spolupracuje odbor také s Dětmi Země a dalšími neziskovkami. Předběžné nebo i konečné souhlasy s výsadbou mají pracovníci odboru od starostů obcí i většiny soukromých vlastníků. Úspěch při vyřizování dotací bývá totiž často podmíněn co nejdokonalejší přípravou a tu Písečtí splňují.