Stavba rychlostní komunikaceR4, která má přispět k rychlejšímu a bezpečnějšímu spojeníPísecka a dalších jihočeských okresů s Prahou, bude už brzy mít další pokračování.

Po v listopadu otevřeném mimoúrovňovém křížení na Nové Hospodě je připravena výstavba šestikilometrového čtyřproudového úseku od Třebkova k Miroticím. Vítězem se stalo Sdružení firem Strabag a Swietelsky, se kterými má investor velmi dobré zkušenosti. Jejich zástupci v závěru uplynulého týdne podepsali smlouvu společně se zástupcem investora Josefem Pešlem, ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR v Českých Budějovicích.

První výkop

„Koncem ledna začneme přebírat staveniště, potom bude následovat vytýčení. Předpokládám, že podle vývoje počasí bychom s prvními stavebními pracemi mohli začít vměsíci únoru, nejpozději pak v březnu,“ uvedl pro Deník hlavní stavbyvedoucí firmy Strabag Písek Petr Čechal.
Nový úsek komunikace u Třebkova naváže na mimoúrovňové křížení, které nahradilo dvě původní klasické křižovatky.

„Kapacita této křižovatky je již nutnou a dostačující podmínkou, aby sese čtyřpruhovou komunikací neprodleně, v co nejkratší době pokračovalo na Dubenec. Tedy,aby se co nejdříve dokončila rychlostní komunikace, spojující Písecko s hlavním městem Prahou,“ připomněl jihočeský hejtman Jan Zahradník.

Šestikilometrový úseknové komunikace, která odkloní dopravu z obce Předotice, bude stát zhruba 1,1 miliardy korun. Stavba počítá také mimo jiné s podchodem pro pěší u Radobytců, kde je široká a pro pěší velmi nebezpečná křižovatka.

Úsek mezi Třebkovem a Miroticemi by měl být hotový nejpozději do čtyř let. V dalším období by práce měly pokračovat až ke křižovatce Skalka na Příbramsku, kde se výstavba čtyřproudé komunikacepředzhruba dvaceti lety zastavila.