„Budeme usilovat o to, abychom snížili výdaje na spotřebu elektřiny, na vytápění. Teď se ve škole topí přímotopy, chystáme změnu s využitím náhradních zdrojů, jako jsou peletky. Ke snížení spotřeby energií přispěje také výměna oken.Do konce ledna požádáme o dotaci na tuto investici,“ uvedl starosta Miroslav Maksa.

Před Chyšeckými také stojí další důležitý úkol, a to vybudování čistírny odpadních vod. Na tuto stavbu ale nejprve musí připravit projekt. Všechny výdaje zahrne rozpočet, který budou zastupitelé projednávat koncem ledna.