Jednalo by se právě o tu část, kde je pohostinství. Druhou polovinu tvoří obecní sál a ta už střechu vyměněnou má.

„Kromě fasády a střechy máme v plánu ještě zrekonstruovat prostory pod restaurací, kde by mělo vzniknout informační centrum a fitcentrum pro potřeby občanů obce. Chtěli jsme tu pronajímat prostory pro obchod, ale vzhledem k tomu, že by se jednalo o podnikatelskou činnost, jsou podmínky pro případné dotace podstatně přísnější,“ řekl starosta Ladislav Šabat.

Náklady na zamýšlenou akci, která by zvýšila hodnotu objektu, se pohybují podle projektu ve výši bezmála milionů korun a na ty obecbez dotace nedosáhne.