Při opravědřevěného kříže z Kamenného mostu objevil restaurátor Robert Ritschel v krytu horní části igelitové pouzdro, které bylo za přítomnosti zástupcůměsta a Prácheňského muzea otevřeno.

„Našli jsme zde dokumenty, které sem byly uloženy v roce 1959 při poslední velké opravě,“ vysvětlil vedoucí oddělení památkové péče Městského úřadu v Písku Martin Zeman.

Z listiny adresované příštím občanům města se mimo jiné dozvídáme, že při opravě soch na historickém mostě v roce 1957 se zjistilo závažné poškození kříže v místě, kde je zasazen do kamenného podstavce. Proto bylo rozhodnuto zhotovit kříž nový, o což se postarali pracovníci tehdejšího Okresního stavebního podniku.

V listině je i jeden úsměvný vzkaz: „Jsme přesvědčeni, že vy všichni v době, kdyznovu bude prováděna oprava této historické památky, budete žít v komunistické společnosti, která v naší současné generaci je ještě toužebnou perspektivou,“ napsali tehdejší představitelé Písku, starosta Alois Pertlíček a tajemník Miloslav Hanousek.

Pouzdro dále obsahovalo výtisku deníku Rudé právo ze 7.3. 1959. Kroměinformací ze zasedání ÚV KSČ zde je usnesení vlády o snížení maloobchodních cen.Například cena rohlíku se snižovala z 0,35 na 0,30 hal., kg hladké mouky stál nově 3,20 Kč a cena kg másla se snížila ze 48 na 44 Kčs.

Z dalších tiskovin bylo v pouzdře vydání závodních novin Tvořič národního podniku Jitex. Pletaři se mimo jiné chlubili tím, že za výsledky předcházejícího roku obdrželi Rudý prapor vlády a Ústřední rady odborů.

V Píseckém kulturním zpravodaji je možné se dočíst nejen o programu kin Oko a Svět a divadla v březnu 1959, ale i různé zajímavosti. Například o koncertu píseckého klavíristy Josefa Hály v Japonsku.

Mezidokumenty bylo i usnesení tehdejšího národního výboru. Vyplývá z něj mimo jiné, že roční rozpočet města byl před padesáti lety 10,3 miliony Kčs. Pro srovnání loňský se přiblížil miliardě.

Do igelitového pouzdra byla také uložena nejstarší zpráva o rekonstrukci kříže poškozeného v roce 1897 a opraveného o dva roky později. Tento pamětní zápispři snímání kříže v roce 1957 spadl do vody, ale podařilo se ho u Nového mostu zachytit a vysušit.

„Zajímavé je, jakou úlohu v historii kříže hrají sedmičky. Byl vážně poškozen v letech 1897, 1957 a naposledy v roce 2007. Na své místo se po opravě vrátil v prvních dvou případech vždy po dvou letech. Nyní budeme rychlejší než naši předkové. Kopie se na most vrátí ještě letos, originál bude uložen v lapidáriu,“ informovala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Ludmila Koštová.

Dokumentynalezené přirestaurování kříže budou ošetřeny a uloženy v archivu a pouzdro spolu s kopiemi bude pro příští generace uchovávat i současné tiskoviny.

Dřevěný kříž s kovovým korpusem Kristaje součástípískovcového sousoší Kalvarie z poloviny 18. století. Do řeky Otavy jej svrhlaničivá vichřice v lednu minulého roku.