Město od začátku roku hospodaří podleřádného rozpočtu schváleného na prosincovém zasedání zastupitestva. Na straně příjmůi výdajů je částka 670,9 milionu korun.

Již dnes město může počítat ale s vyššími příjmy, než původně předpokládalo a bude tedy i více peněz na výdaje.
K této změně přispělo nové rozpočtové určení daní. Obce o tuto změnu již delší dobu usilovaly a některé hrozilyi tím, že se obrátí na mezinárodní instituce.

Novela platíod začátku letošního roku a více peněz by měla přinést do pokladen hlavně malých obcí. Ale zkrátka nepřijdou ani větší města, včetně třicetitisícového Písku.

„Při nejbližší rozpočtové změně navrhneme zastupitelstvu navýšit příjmy o dvanáct milionů korun. To je zhruba částka, kterouby městu mělo přinést nové rozpočtové určení daní,“ uvedl místostarosta Vojtěch Bubník (VPN).

Peníze na dofinancování projektůz EU

Město předpokládá, že tyto prostředky využijepřednostně nadofinancováníprojektů zregionálníchoperačních programů.
„Pro žádostio evropské peníze jsme vybírali hlavně akce, u kterýchje již zpracovaná projektová dokumentace a
bylo by možné je rychle realizovat,“ doplnil místostarosta Vojtěch Bubník.

Připravena je například projektová dokumentace na vybudování „tunelu“ pod železniční tratí, který propojí sportoviště na Výstavišti a v lokalitě sv. Václav.

Rekonstrukce Komenského ulice

Dalšímprojektem, jehož realizace se odkládákvůli nedostatku finančních prostředků, je rekonstrukce Komenskéhoulice. Jde o důležitou komunikaci v těsném sousedství historického centra, jejíž stav je opakovaně předmětem kritiky občanů. Z dalších připravených projektů je to rekonstrukce Bakalařů.