Městská doprava, nájemné v bytech města, poplatek za odpady. To všechno kromě dalšího, například plavání v bazénu a na koupališti nebo obědy pro školáky, od nového roku zatíží peněženky Písečanů.

Hned prvního ledna pocítili cestující vyšší cenu za jízdenku v městské hromadné dopravě. Ze 6 se cena v předprodeji zvýšila na 9 korun. Vyšší je rovněž cena jízdenky zakoupené přímo v autobuse, a to z 10 na 15 korun. Ostatní typy jízdenek včetně časových zůstávají ve stejné výši.

Jak uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Písku Michal Kovařík, k těmto cenovým úpravám je několik důvodů. „Dosavadní ceník jízdného platil beze změny od ledna 2001. Za uplynulých sedm let vzrostly náklady na provoz. Do změny jízdného se promítá i změna sazby DPH, která se z pěti zvyšuje na devět procent,“ doložil příklad Michal Kovařík. Dalším důvodem je i snaha po motivaci cestujících, aby více využívali měsíční a čtvrtletní časové jízdenky.

Rovněž od ledna, respektive v únorové platbě za leden, zaplatí uživatelé bytů ve správě Domovní a bytové správy vyšší zálohy za služby spojené s užíváním bytů. I v tomto případě nárůst způsobila změna DPH a také nárůsty dodavatelských cen.

Citelně se zvyšuje i nájemné v městských bytech. V bytech první kategorie zaplatí jeho uživatel 25,27 Kč za metr čtvereční. Je to navýšení o 27 procent.