Zastávku vyprojektoval Pragoprojekt České Budějovice, a jak to vypadá, její realizací by došlo k poškození stromů na této straně silnice.

„Projektantům navrhneme aby se pokusili nezapouštět zastávku příliš do sousedícího svahu, kde by se musely kácet stromy. Pokusíme se je přesvědčit, aby vyprojektovali ochrannou zídku, nebo silnici vychýlili do protější strany, kde místo je,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra.

Rozhodující bude, za jakých okolností budou moci vzhledem k různým závazným vzdálenostem projektanti požadavky ochranářů splnit. Pokud by to nešlo, mohla by se realizace stavby výrazně zpozdit, nebo by se musela dokonce zastávka přemístit. I když stromy nejsou v ideálním zdravotním stavu, nemohlo by se zde totiž uplatnit havarijní kácení.