Nejprve prošly postavy z Betléma protivínským náměstím, aby pozvaly do farské zahrady i ostatní kolemjdoucí. Pak už bylo jejich místo v jesličkách, kde připomněly známou scénku s malým Ježíškem a celou svatou rodinou.

U ohrady pak měly děti možnost zblízka si prohlédnout a pohladit oslíky, ovečky a koně.

Také letos program doplnil pěvecký sbor zdejší základní školy zpěvem koled a pořadatelé připravili pro návštěvníky na zahřátí horké nápoje.