Sociální služby města Milevska rozšířily nabídku pro své klienty o další, tzv. odlehčovací službu. „Cílem projektu, na který jsem získali od krajského úřadu grant ve výši 200 tisíc korun, je zajištění nezbytného odpočinku, případně pomoci po dobu nemoci nebo hospitalizace osoby, která převážně jinak péči zajišťuje. Je to krátkodobá služba poskytovaná seniorům a osobám se zdravotním postižením,“ vysvětlila vedoucí milevských sociálních služeb Marie Jarošová.

Prozatím zde tuto odlehčovací službu poskytli sedmnácti uživatelům, z toho se 10 lidí vrátilo do domácího prostředí a čtyři začali využívat sociální službu domova pro seniory.

Sociální služby města Milevska už přesáhly hranice správního obvodu obce s rozšířenou pravomocí, nové klienty mají i v další části Písecka a na Táborsku.

„V současné době poskytujeme podporu měsíčně až 330 uživatelům. Zajišťujeme služby v sedmi domech s pečovatelskou službou, ve dvou domech s chráněnými byty a stejné služby poskytujeme v sedmnácti samostatných obcích. Úspěšní jsme byli i v získání grantu ve výši 500 tisíc korun na podporu terénních sociálních služeb. I díky této podpoře nebylo nutné čerpat v plné výši dotaci od zřizovatele, kterým je město Milevsko,“ konstatovala Marie Jarošová.

Plně se o pomoc seniorům starají například v domech s pečovatelskou službou v Kovářově, Bernarticích nebo v Sepekově, který patří k nejnovějším.