Předčasně, k nelibosti návštěvníků, museli ukončit pořadatelé závěrečný ples tanečních kurzů v kulturním domě. Požární hlásiče zaznamenaly nejspíše zvýšený výskyt kouře a spustily alarm. To je pravděpodobná příčina poplachu, i když mohla být důvodem i technická závada, jak naznačil nájemce kulturního domu Petr Chval. „Hlavní jistič ale nešel nahodit, závadu jsme hledali hodně dlouho. Přesnou příčinu nezjistil ani technik,“ říká Petr Chval.

Tento kolaps není jediné, co nutí řešit i další provozní záležitosti. Podle Chvala je technické zařízení velmi náročné na spotřebu energií, chybí také krizová linka. Dodává: „Se zástupci města jsme měli ve středu jednání, čekal jsem, že mi město nabídne pomoc. Ale bylo mi řečeno, že je to moje věc. Přitom podle smlouvy mám zajistit údržbu a drobné opravy. Současné potřeby podle mého nároky na drobné opravy převyšují.“

Návštěvníci si také často stěžují, že při akcích je v sále příliš chladno. „Ovšem někteří si zase stěžovali, že je jim horko. Je těžké vyhovět.

Vzduchotechnika má určitou setrvačnost a chvíli trvá, že se vzduch vymění a ochladí,“ komentuje Petr Chval.

Na schůzce se hovořilo rovněž o tom, zda se v kulturním domě i nadále budou konat zasedání zastupitelstva. „Zjišťovali jsme, zda bude technicky možné vyřešit, aby každý ze zastupitelů měl na zasedání připojen notebook. Po nájemci také požadujeme, aby vypracoval ceník služeb kulturního domu, který zatím není k dispozici a umístili bychom ho na webové stránky města, protože kulturní dům zatím žádné vlastní nemá,“ informovala tajemnice městského úřadu Zlatuše Hofmanová.

Kulturní dům má nový nájemce v pronájmu, po jeho předchozím delším uzavření, od srpna letošního roku. Šel by do toho znovu? „To je příliš krátká doba, abych jednoznačně odpověděl. Je to předčasné. Ale musím přiznat, že ekonomická stránka provozu takového zařízení je skutečně velmi náročná,“ přiznává Petr Chval, který je navíc v nevýhodě tím, že do Písku dojíždí.