Od ledna se zvyšují ceny tepla, teplé užitkové vody, elektřiny i plynu. Některé majitele a nájemníky bytů proto rozladilo, že odečty spotřeby tepla a vody dělaly najaté firmy již od první dekády prosince.

„Nevím, jak to budou potom počítat. Ale mám obavy, že to, co po odečtu v prosinci ještě spotřebujeme, zaplatíme potom už ve vyšších cenách příštího roku. Přitom vzhledem k vánočním a novoročním svátkům nebude spotřeba zanedbatelná,“ svěřil se s obavami jeden ze čtenářů Deníku.

Většinu bytů ve městě spravuje Domovní a bytová správa. Podle slov její ředitelky Zdeňky Řezáčové měření tepla, teplé užitkové a studené vody je vždy poměrové. Období mezi počátečními a konečnými odečty jednoho zúčtovacího cyklu představuje vždy přibližně dvanáct měsíců, které se však přesně nekryjí s kalendářním rokem.

Jak se účtuje

„Náklady, které jsou poměrově rozúčtovány mezi konečné spotřebitele odpovídají finančním nákladům od dodavatele tepla za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku a v odpovídajících cenách pro toto období,“ informovalaZdeňka Řezáčová.

A proč se odečty dělají převážně v první polovině roku? Podle vysvětlení DBS je nutné zpracovat a předat podklady dodavateli pro fakturaci nejpozději do 10. ledna. Za deset lednových dnů by nebylo možné zvládnout na pět tisíc odečtů a k tomu ještě odečty náhradní.

U části občanůse vzhledem k vánočním svátkům a odjezdům na dovolenou nesetkávajínávštěvy odečítačů v závěru roku s velkým pochopením.

„Koneční spotřebitelé by byli poškozeni v případě, kdyby dodavatel tepla neodečetl fakturační měřiče na patách objektů a v centrálních výměníkových stanicích v období odpovídajícícm změně ceny tepelné energie, tedy k 31. prosinci letošního roku,“ uzavřela ředitelka Domovní a bytové správy v Písku Zdeňka Řezáčová.