Po poslední rozpočtové změně, kterou ve čtvrtek schválilo zastupitelstvo, překročí letošní rozpočet miliardu korun. Je to poprvé v historii třicetitisícového města.

Původně se počítalo s příjmy necelých 700 milionů korun. „K jejich navýšení kromě větších výnosů z daní přispěl především velký zájem občanů o koupi městských bytů do osobního vlastnictví. Jen na posledním zasedání zastupitelstva jsme schvalovali prodej více než stovky bytů,“ uvedl místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).

Od začátku roku město prodalo byty za více než 140 milionů korun. Tento příjem se však do budoucna už zřejmě nebude opakovat, protože část bytového fondu i nadále zůstane v majetku města. Jde především o byty v domech s pečovatelskou službou, bezbariérové, vyčleněné pro neplatiče a těžko přizpůsobivé osoby. Na tom, kolik dalších bytů zůstane v majetku města, se zastupitelstvo ještě neshodlo.

Sníží rezervu

Zastupitelé souhlasili s návrhem místostarosty Bubníka, aby se rozpustila rozpočtová rezerva. Mimo jiné půldruhého milionu korun bude použito na navýšení úrokové splátky u úvěru, který si město vzalo na rekonstrukci kulturního domu. Dá se totiž předpokládat, že v příštím roce dojde k navýšení úroků.

Do příštího roku město vstoupí s úvěry ve výši 220,3 mil. Kč. „Na první pohled jde o velké číslo, ale zadlužení města je hluboko pod stanoveným limitem a nijak neohrožuje čerpání dotací,“ dodal místostarosta Bubník.

Kam šly peníze?

Město v letošním roce opět hodně investovalo. Z největších akcí připomeňme rekonstrukci sladovny a Europromenády, zimního stadionu, první etapy Výstaviště, přestavba stadionu Dukla a další.

Usnesení zastupitelstva zavazuje město nejméně sedm procent z ročního rozpočtu věnovat na rekonstrukci komunikací. V letošním roce byla tato částka překročena. Skončila druhá etapa rekonstrukce Žižkovy ulice, bylo vybudováno obratiště pro autobusy v Dobešicích, které slouží zaměstnancům průmyslové zóny, město významnými částkami přispělo na budování okružní křižovatky a přechodu pro pěší ve Zborovské ulici.

Občané však naléhavě volají i po řešení křižovatky u společenského centra Družba a rekonstrukci Komenského a Jungmannovy ulice a některých komunikací v připojených obcích.